Každá výpověď je neplatná!

"Velké množství zaměstnavatelů udělá chybu, pro kterou je výpověď od počátku neplatná." Mgr. František Kubečka LL.M advokát

Dostali jste výpověď ? Získám Vám více než odstupné!

Jmenuji se František Kubečka a v advokátní kanceláři K&P PARTNERS se specializuji na spory a žaloby. V advokacii působím již 17 let a po nastudování vašeho případu, vám garantuji více jak 89% úspěšnost mnou vyhraných sporů. Většina z nich nedojde ani k soudnímu stání a vše se vyřeší dohodou.

Fakt, že jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď ještě nic neznamená. Pokud s výpovědí nesouhlasíte - můžete se bránit a jakožto slabší strana máte zákoník práce na své straně. Ne však čas - od doručení výpovědi nesmí uběhnout více jak 2 měsíce.

V řadě případů je výpověď z pracovního poměru neplatná a vysoké procento vyhraných sporů potvrzuje, že zaměstnavatelé velice často dělají chyby. Jakmile prokážete neplatnou výpověď, získám Vám nejen odstupné ale také  ušlou mzdu po celou dobu sporu. 

Průměrně žaluji po zaměstnavateli ušlou mzdu a odstupné v částce kolem 450.000 Kč a možnost bezplatného advokátního zastoupení za podíl na úspěchu tzv. no win - no fee.

Z jakého důvodu (paragrafu) jste dostali výpověď ?

Pokud na Vaší výpovědi chybí relevantní důvod, je vaše výpověď neplatná 

ukončením ve "zkušebce"

Se slovy "zítra už nechoďte" se nedá ukončit pracovní poměr ani ve zkušební době. Skončení musí být písemné, doručené do vlastních rukou a musí obsahovat den skončení nebo skutečnost, která se váže na ukončení (dokončení úkolu, po doručení). Výpověď ve zkušební době je neplatná, pokud je zaměstnanec prvních 14 dnů na nemocenské.

porušení nemocenské

Pokud zaměstnavatel prokáže svými detektivními schopnostmi, že jste porušili prvních 14 dnů své nemocenské obzvlášť hrubým způsobem, například zábavou na diskotéce, dovolenou nebo jinou výdělečnou činností může Vám dát výpověď. Jakýkoliv jiný důvod výpovědi je neplatný a slouží pouze k odebrání náhrady mzdy za 14 dnů. (§ 52 h)

nemoc z povolání

Tomuto důvodu výpovědi se zaměstnavatelé vyhýbají jako čert kříži. Pokud se vám v práci stane úraz, či vlivem např. prašného prostředí onemocníte chronickým kašlem a nemůžete nadále danou práci vykonávat, musí Vám zaměstnavatel vyplatit 12 průměrných měsíčních výdělků jako odstupné a zároveň má právo na náhradu za ztrátu na výdělku. (§ 52 d)

Články z pracovně právní praxe

Jedná se o úmyslné soustavné porušování povinností, od pokynů nadřízených po bezpečnostní či pracovní předpisy nebo Nařízení vlády. Hodnotí se tři stupně intenzity porušení pracovní povinnosti a to "méně závažné", "závažné" a "porušení zvlášť hrubým způsobem".

Zákoník práce přiznává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z konkrétních vyjmenovaných důvodů právo na odstupné. Aby měl však zaměstnanec nárok na odstupné musí dostat výpověď (dle § 52 zákoníku práce) z těchto důvodů:

Došlo ve vaší firmě ke změně výrobních postupů či technologickým změnám? Ne? A přesto jste dostali výpověď pro nadbytečnost? Nejoblíbenější důvod výpovědi a také nejčastější chyba zaměstnavatele pro který je výpověď neplatná.

Ochranná doba platí pro zaměstnankyni, která je těhotná, je na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance (otce), který je na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Pokud by zaměstnanci byla doručena výpověď z pracovního poměru během trvání této ochranné doby, je výpověď neplatná.

Požadavky pro výkon práce stanovuje zaměstnavatel a mají být přiměřené a nezbytné pro danou pozici. Například řidič kamionu musí mít platné řidičské oprávnění, zubní laborantka musí mít příslušné vzdělání apod. Zaměstnavatel může v průběhu času požadavky měnit, ale pak je jeho povinností zaměstnance v tomto směru zaučit, zaškolit a dát...

Při organizačních změnách ve společnosti je zejména pro účely výpovědi z důvodu §52 a, b je nezbytné aby existovalo rozhodnutí vedení společnosti o tom, že se ruší zaměstnavatel buď jako celek nebo jeho část. Toto rozhodnutí u soukromých firem bývá nejčastěji součástí valné hromady, jejichž zápis se vyvěšuje online do veřejné sbírky listin na...

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit v případě, že mu zaměstnavatel vědomě nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci pak přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. zpravidla 2...

Konzultace do konce srpna 2023 ZDARMA

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.