Máte nárok na odstupné?

05.01.2023

Zákoník práce přiznává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z konkrétních vyjmenovaných důvodů právo na odstupné. Aby měl však zaměstnanec nárok na odstupné musí dostat výpověď (dle § 52 zákoníku práce) z těchto důvodů: 

  1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným z organizačních důvodů,
  4. nesmí-li zaměstnanec pro úraz nebo nemoc z povolání konat dosavadní práci.

Výše odstupného při výpovědi ze zaměstnání

Výše odstupného se počítá z průměrného měsíčního výdělku a počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele. V prvních třech případech má zaměstnanec právo na odstupné ve výši jednonásobku, dvojnásobku až trojnásobku průměrného výdělku podle délky pracovního poměru. V případě ukončení poměru kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec právo na dvanáctinásobek svého průměrného výdělku bez ohledu na délku pracovního poměru. Odstupné se ovšem týká pouze zaměstnanců, kteří měli řádnou pracovní smlouvu, nikoliv dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Kdy nemáte nárok na odstupné?

Ukončení pracovního poměru vzájemnou shodou (lidově "výpověď dohodou")

Pokud Vás zaměstnavatel nutí do podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru, buďte na pozoru. Abyste v takovém případě totiž získali nárok na odstupné, musí být výslovně uvedeno v písemné dohodě. Pokud v ní odstupné uvedeno není, ztrácíte na něj podpisem nárok. Nenechejte se do ničeho nutit - dohodu o rozvázání pracovního poměru podepisovat nemusíte.

Výpověď ze zaměstnání jste podali Vy

Pokud jste výpověď podali sami anebo ji máte dokonce v plánu podávat, na odstupné vám také nevzniká nárok, jedinou výjimkou je pokud ukončujete zaměstnání okamžitě pro nevyplacení mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu, popř. jejich částí. Zde byste měli namísto odstupného nárok alespoň na náhradu mzdy, která odpovídá délce výpovědní doby.

Výpověď ve zkušební době

Jestliže se nacházíte ve zkušební době a zaměstnavatel s vámi rozvázal pracovní poměr, nemáte nárok na odstupné. Je tedy úplně jedno, zda je skutečným důvodem nadbytečnost anebo že se firma ruší, popř. přemísťuje. 

Ukončení smlouvy na dobu určitou

Jestliže vám právě končí smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel se vám ji rozhodne neprodloužit, ať už bez udání důvodu anebo třeba proto, že se stáváte nadbytečným anebo kvůli tomu, že se firma ruší nebo přemisťuje, odstupné opět nedostanete.