Neplatná výpověď během těhotenství a rodičovské dovolené

09.11.2022

Ochranná doba platí pro zaměstnankyni, která je těhotná, je na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance (otce), který je na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Pokud by zaměstnanci byla doručena výpověď z pracovního poměru během trvání této ochranné doby, je výpověď neplatná.

Samozřejmě se může stát, že v momentě kdy je výpověď předávána zaměstnankyni - nemusí zaměstnavatel o těhotenství vůbec vědět.

Mohou tedy nastat dvě varianty:

a) výpověď je předána před vznikem ochranné doby: ochranná doba zastaví běh výpovědní lhůty. Jakmile skončí důvod ochranné doby, začne výpovědní lhůta opět běžet a k rozvázání pracovního poměru dojde až ukončením výpovědní lhůty.

b) výpověď je předána v ochranné době: výpověď je neplatná

Těhotenství a mateřská dovolená chrání zaměstnance před výpovědí z téměř všech "písmenek" zejména pro nadbytečnost (§ 52 c), pro neuspokojivé pracovní výsledky (§ 52 f) i pro méně závažné, závažné či hrubé porušení pracovní povinnosti (§ 52 g).

Výjimkou je (§ 52 a, b) což je zánik a přestěhování zaměstnavatele.

Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. et Bc. Pavel Prokop, advokát


Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.