Neplatná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

28.10.2022

Požadavky pro výkon práce stanovuje zaměstnavatel a mají být přiměřené a nezbytné pro danou pozici. Například řidič kamionu musí mít platné řidičské oprávnění, zubní laborantka musí mít příslušné vzdělání apod. Zaměstnavatel může v průběhu času požadavky měnit, ale pak je jeho povinností zaměstnance v tomto směru zaučit, zaškolit a dát mu přiměřenou lhůtu k tomu, aby zaměstnanec nové požadavky splňoval.

A jak je to s těmi neuspokojivými pracovními výsledky?

Zákon vyžaduje, aby zaměstnanec byl před výpovědí upozorněn na neuspokojivé pracovní výsledky. Toto písemné upozornění nesmí být vágní, ale musí obsahovat určení způsobu, jakým mají být úkoly vykonány, lhůtu pro jejich splnění a varování na možnost výpovědi v případě, že se tak nestane. 

V případě neplatné výpovědi se přihlíží k tomu, zda dané pracovní úkoly byly splnitelné a vada nebyla na straně zaměstnavatele, protože měl například nízký stav pracovníků, nebo extrémní nárůst (sezónní) práce. Dále se posuzuje, zda zaměstnanec pracuje stejně od doby nástupu do pracovního poměru před mnoha lety a zaměstnavatel neměl dosud žádné námitky. 


Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete mi informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. et Bc. Pavel Prokop, advokát

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.