Neplatná výpověď z organizačních důvodů

14.06.2022

Při organizačních změnách ve společnosti je zejména pro účely výpovědi z důvodu §52 a, b je nezbytné aby existovalo rozhodnutí vedení společnosti o tom, že se ruší zaměstnavatel buď jako celek nebo jeho část. Toto rozhodnutí u soukromých firem bývá nejčastěji součástí valné hromady, jejichž zápis se vyvěšuje online do veřejné sbírky listin na stránkách Obchodního rejstříku.

Logickým krokem by bylo informovat všechny zaměstnance o takto důležitém rozhodnutí firemním oběžníkem, nebo vyvěšeným oznámením na webových stránkách zaměstnavatele.

Písemné rozhodnutí zaměstnavatele o takovéto organizační změně je klíčový dokument vedoucí k platné, či naopak neplatné výpovědi. Jednoduše řešeno, musí existovat příčinná souvislost mezi přijatými organizačními změnami a nadbytečností zaměstnance. V každém případě zaměstnanci přísluší odstupné, které vychází z doby trvání zaměstnání.

Zcela odlišná pravidla pro výpověď se týkají zaměstnanců v ochranné době jako je těhotenství, mateřská či rodičovská dovolená. 

 

Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete mi informace o vaší výpovědi skrz formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. et Bc. Pavel Prokop, advokát

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.