Co dělat když zaměstnavatel nevyplatil mzdu?

13.06.2022

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit v případě, že mu zaměstnavatel vědomě nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jeho část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci pak přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. zpravidla 2 měsíce, tedy pokud si zaměstnanec se zaměstnavatelem nesjednal delší výpovědní dobu - například 3 měsíce.

Pomoc od Úřadu práce

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci neplatí, tak zaměstnanci je umožněno žádat výplatu od Úřadu práce jako ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Podmínkou pro tuto výplatu je, že vůči zaměstnavateli musí být podán insolvenční návrh, případně na něj musí být vyhlášeno takzvané moratorium před zahájením insolvenčního řízení. O výplatu ušlé mzdy mohou požádat všichni zaměstnanci, kteří pracovali pro zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr, ale také na dohodu o provedení práce (musí však být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění, jinými slovy zaměstnanec musí u zaměstnavatele dosáhnout příjmu vyššího než 10 tisíc korun) či dohodu o pracovní činnosti (3 tisíce korun a více). O vyplacení pomoci od Úřadu práce nemohou žádat vrcholní manažeři firmy, na níž byl podán insolvenční návrh, kteří byli v rozhodném období statutárním orgánem nebo jeho členem a kteří měli v inkriminované společnosti alespoň poloviční majetkovou účast.