Neplatná výpověď pro nadbytečnost

19.12.2022

Došlo ve vaší firmě ke změně výrobních postupů či technologickým změnám? Ne? A přesto jste dostali výpověď pro nadbytečnost? Nejoblíbenější důvod výpovědi a také nejčastější chyba zaměstnavatele pro který je výpověď neplatná.

Vždy musí existovat písemné rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách ve společnosti, kvůli kterým je jeden nebo více zaměstnanců nadbytečných, neboť jeho (jejich) místo či určitá pracovní pozice se ruší.

Tento výpovědní důvod se často v praxi užívá v případě, kdy se zaměstnavatel hodlá nějakého zaměstnance zbavit, a přitom do dvou měsíců tuto pozici opět obsadí. Někteří "chytřejší" zaměstnavatelé pozici přejmenují - avšak rozhodující je pracovní náplň. Při prokazování se posuzuje, jakou konkrétní práci bývalý zaměstnanec vykonával a jakou práci vykonává zaměstnanec nový.

V případě výpovědi pro nadbytečnost přísluší zaměstnanci odstupné. Zaměstnavatel má možnost výběru z více zaměstnanců dotčené pozice, které propustí - nesmí však nikoho diskriminovat tím, že například propustí jen ženy nebo staré lidi.

Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. et Bc. Pavel Prokop, advokát

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.