Neplatná výpověď pro porušení pracovní povinnosti

02.11.2023

Jedná se o úmyslné soustavné porušování povinností, a to nejen pokynů nadřízených ale i bezpečnostních, technických či právních předpisů, Hodnotí se tři stupně intenzity porušení pracovní povinnosti a to "méně závažné", "závažné" a "porušení zvlášť hrubým způsobem". 

U méně závažného porušování pracovních povinností Vás zaměstnavatel musí před samotnou výpovědí dle judikatury třikrát upozornit, a to v období šesti měsíců. Bez takového upozornění je výpověď, z důvodu porušení pracovní povinnosti neplatná.


Jak má vypadat oznámení pro porušení pracovní povinnosti?

První porušení = písemný zápis zaměstnavatele a písemné upozornění zaměstnanci. 

Druhé porušení = druhý písemný zápis zaměstnavatele a druhé písemné upozornění zaměstnanci.

Třetí porušení = třetí písemný zápis zaměstnavatele a výpověď, která začne běžet první den následujícího měsíce.

Pravidlo tří upomínek neplatí, pokud je pracovní povinnost porušena závažným způsobem.


Rozdíl mezi závažným porušením a porušením zvlášť hrubým způsobem

Při závažném porušení pracovní povinnosti musí zaměstnavatel vyhotovit zápis a předat zaměstnanci výpověď s dvou měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce.

Při porušení pracovní povinnosti obzvlášť hrubým způsobem musí zaměstnavatel vyhotovit zápis, předat zaměstnanci výpověď, která může být okamžitým rozvázáním pracovního poměru bez výpovědní lhůty.


Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. et Bc. Pavel Prokop, advokát

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan pracovní smlouvy a výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.