Neplatná výpověď pro porušení pracovní povinnosti

26.07.2022

Jedná se o úmyslné soustavné porušování povinností, od pokynů nadřízených po bezpečnostní či pracovní předpisy nebo Nařízení vlády. Hodnotí se tři stupně intenzity porušení pracovní povinnosti a to "méně závažné", "závažné" a "porušení zvlášť hrubým způsobem". 

U méně závažném porušování pracovních povinností Vás zaměstnavatel musí dle judikatury třikrát upozornit a to v období šesti měsíců. Bez takového upozornění je výpověď podle § 52 (g) neplatná.


Jak má vypadat oznámení pro porušení pracovní povinnosti?

První porušení = písemný zápis zaměstnavatele a písemné upozornění zaměstnanci. 

Druhé porušení = druhý písemný zápis zaměstnavatele a druhé písemné upozornění zaměstnanci.

Třetí porušení = třetí písemný zápis zaměstnavatele a výpověď, která začne běžet první den následujícího měsíce.

Pravidlo tří upomínek neplatí, pokud je pracovní povinnost porušena závažným způsobem.


Rozdíl mezi závažným porušením a porušením zvlášť hrubým způsobem

Při závažném porušení pracovní povinnosti musí zaměstnavatel vyhotovit zápis a předat zaměstnanci výpověď s dvou měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce.

Při porušení pracovní povinnosti obzvlášť hrubým způsobem musí zaměstnavatel vyhotovit zápis, předat zaměstnanci výpověď, která může být okamžitým rozvázáním pracovního poměru bez výpovědní lhůty.

Zcela odlišná pravidla pro výpověď se týkají zaměstnanců v ochranné době jako je těhotenství, mateřská či rodičovská dovolená. 


Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. František Kubečka LL.M., advokát

Konzultace ZDARMA

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan pracovní smlouvy a výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.