Neplatná okamžitá výpověď na hodinu pro porušení zvlášť hrubým způsobem

18.05.2022

Pro tzv. okamžitou výpověď na hodinu musí mít zaměstnavatel velmi pádný důvod, jelikož tato výpověď má vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Při porušení zvlášť hrubým způsobem musí být způsobena škoda velkého rozsahu, újma na zdraví nebo alespoň přímé nebezpečí takové škody

Jedná se například o úmyslné jednání ve smyslu povést, okrást nebo nějak zkrátit zaměstnavatele, zneužít pracovní dobu k jiným soukromým výdělečným činnostem, nebo úmyslné ošálení evidence pracovní doby tím, že prokazuji, že na pracovišti jsem, ale přitom jej úmyslně opouštím.

V případě neplatné výpovědi se zkoumá zda porušení zvlášť hrubým způsobem ohrozilo někoho na životě, zdraví a podobně. Jinak se nejedná o porušení zvlášť hrubým způsobem, ale může jít o porušení závažné.


Rozdíl mezi závažným porušením a porušením zvlášť hrubým způsobem

Při závažném porušení pracovní povinnosti musí zaměstnavatel vyhotovit zápis a předat zaměstnanci výpověď, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce. 

Při porušení pracovní povinnosti obzvlášť hrubým způsobem musí zaměstnavatel vyhotovit zápis, předat zaměstnanci výpověď, která může být okamžitým rozvázáním pracovního poměru bez výpovědní lhůty.

Zcela odlišná pravidla pro výpověď se týkají zaměstnanců v ochranné době jako je těhotenství, mateřská či rodičovská dovolená. 

Napadnout neplatnost výpovědi můžete maximálně do 2 měsíců od doručení výpovědi. Pošlete informace o vaší výpovědi skrze formulář ještě dnes, ať spolu můžeme probrat Vaše možnosti.

Mgr. František Kubečka LL.M., advokát

Konzultace ZDARMA

Abych mohl posoudit Vaši výpověď budu potřebovat čitelný scan výpovědi a krátký popis toho, kdy - kde a za jakých podmínek jste výpověď dostali.